Co w Golach piszczy

WOŚP.

Sztab #6416 działający przy Szkole Podstawowej w Golach.

Szef sztabu: Katarzyna Szaflarska
Członkowie sztabu: Katarzyna Łażewska. Angelika Jagaś, Justyna Kowalska, Małgorzata Zawadzka.

15 wolontariuszy wraz z pomocnikami, wyjdą kwestować na ulice naszej gminy.

Biuro sztabu i Biuro zawodów, siedziba Szkoła Podstawowa w Golach, Cegłów 51, 96-314 Baranów

Biuro zawodów czynne
od 16:00 do 18:00 w dniu 28.01.2023
od 9:00 do 10:30 w dniu 29.01.2023

W tym dniu na terenie sportowym w Cegłowie odbędą się:

Mecz lokalnej drużyny Orion Cegłów z LKS Chlebnia – start o 10:00

2. Bieg Baranów „Policz się z cukrzycą start o 10:50

Gminne Ochotnicze Straże Pożarne – OSP Boża Wola, OSP Kaski, OSP Baranów, OSP Osiny – będą strzec naszego bezpieczeństwa, nauczą pierwszej pomocy, zaprezentują swoje wozy strażackie i przygotują pierwszą część Światełka do nieba.

Koło Gospodyń Wiejskich przygotuje poczęstunek, gorące napoje i przygotuje loterę fantową  (świetlica gminna Cegłów na terenie sportowym).

Czas będzie nam umilał muzycznie DJ Deal Damian Zamrzycki!

Koncerty scena – remiza strażacka OSP Boża Wola.

Rozpoczęcie 15:00

Pokazy, koncerty.
Bloki z licytacjami gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wielu fantów przekazanych przez sponsorów.

0 20:00 Światełko do nieba

© All rights reserved.